Rozgraniczenia nieruchomości

mierzenie

Rozgraniczenia nieruchomości przeprowadza się między innymi wtedy, gdy dochodzi do sporu dwóch stron o przebiegu granicy. Taka sytuacja zdarza się stosunkowo często. Nasze usługi w tym zakresie świadczymy na wniosek jednej ze stron sporu lub na wniosek urzędu. Chcemy zaznaczyć, że w przypadku rozgraniczenia z urzędu, prace mogą być prowadzone dwoma ścieżkami. Pierwsza to ta na wniosek wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, wtedy scalamy grunty. Druga ścieżka prac to już rozgraniczanie na potrzeby gospodarki narodowej czy interesu społecznego. W przypadku, gdy o tego typu działania wnosi jedna ze stron, działania są podobne jednak nakierunkowane na to, aby zaspokoić oczekiwania zleceniodawcy i drugiej strony sporu.

 

Czynności podczas rozgraniczenia – co zrobimy?

Jako upoważnieni i posiadający uprawnienia w zakresie rozgraniczani i podziału nieruchomości geodeci, skupimy się na ustaleniu przebiegu granicy, o tym fakcie poinformujemy między innymi Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jeśli obydwie strony sporu nie wniosą protestu, wskażemy im przebieg granicy, ustabilizujemy punkty graniczne, sporządziły protokół graniczny, a także wykonamy pomiary granicy. Wszystkie prace wykonamy szybko, sprawnie i zdecydowanie, oczywiście przy jednoczesnym dbaniu o precyzję, o to jednak nie musisz się martwić, nasi pracownicy posłużą się niezastąpionym, nowoczesnym sprzętem pomiarowym i obliczeniowym!