Geodezyjne powykonawcze inwentaryzacje obiektów budowlanych

ludzie w kaskach i kamizelkach odblaskowych na budowie

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych wykonywana jest po to, aby zebrać wszelkie informacje dotyczące przestrzennego rozmieszczenia budynku, a także samych elementów działki, mogą to być również wjazdy, podjazdy czy parkingi. Skupiamy się jednak również na inwentaryzacji obiektów liniowych, takich jak przyłącza wodociągowe czy gazowe i kanalizacyjne. Chcemy podkreślić, że pomiar inwentaryzacyjny pozwala sporządzić następnie dokumentację geodezyjno-kartograficzną, tam znajdą się dane, które pozwolą wnieść na mapę zasadniczą dany budynek, ewentualnie zaktualizować dane, jeśli nie jest to nowy obiekt, a na przykład modernizowany.

 

Pomiar powykonawczy końcowy i bieżący

Pomiary powykonawcze dzielą się na pomiar bieżący i pomiar końcowy. Ten pierwszy dotyczy tych obiektów, które są w trakcie budowy, zanikną, na przykład zostaną zasypane, ukryte, zalane itp. Do takich najczęściej zaliczane są obiekty liniowe, sieć elektroenergetyczna czy sieć kanalizacyjna. Pomiar końcowy to z kolei ten, gdzie inwentaryzacja przebiega na powstałych już obiektach budowlanych, a więc ukończonych. Jako wykonawca pomiarów powykonawczych skupimy się na przykład na sporządzeniu szkicu sytuacyjnego oraz mapy. Kopię dokumentów przekażemy Tobie do rąk własnych. Skorzystaj z naszych usług jeszcze dziś, zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy, czekamy!