Mapy do celów projektowych

mapa i dłońMapa do celów projektowych to dokument sporządzany podczas projektowania lub budowy, ewentualnie także w trakcie remontu czy utrzymania obiektów budowlanego. Warto zaznaczyć, że jest to załącznik dokumentacji konieczny tylko wtedy, gdy konkretny obiekt wymagał pozwolenia na budowę. Jeśli potrzebujesz tego dokumentu, zachęcamy do kontaktu. Nasi pracownicy skupią się na jego kompleksowym przygotowaniu, wewnątrz znajdą się najważniejsze informacje dotyczące między innymi mapy zasadniczej czy granic władania nieruchomości. W tej dokumentacji powinno znaleźć się wiele innych informacji, które także trafią do map, jeśli zlecisz ich wykonanie nam!

 

Co zostanie zawarte w mapie do celów projektowych?

Przede wszystkim, oprócz już wspominanej mapy zasadniczej i granic wkładania nieruchomości, wewnątrz mapy do celów projektowych powinny znaleźć się linie rozgraniczające tereny, oczywiście ich analizę przeprowadzają geodeci z firmy PRYZMAT. Nie może tam również zabraknąć linii zabudowy, osi ulic czy dróg. Jeśli są, konieczne jest umieszczenie usytuowania zieleni wysokiej ze szczególnym wskazaniem na ewentualne pomniki przyrody. Również miejsce innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta powinny znaleźć się w mapie do celów projektowych. Skala samej mapy będzie różna, dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500.